Gwarancja należytego wykonania umowy – na czym to polega?

Nowe zlecenia dla przedsiębiorstwa można pozyskiwać na szereg różnych sposobów, a wiele firm widzi dla siebie możliwość pracy przy projektach przetargowych.

Przetarg w szczególnym przypadku może dotyczyć realizacji projektu dla instytucji prywatnej, jednak zazwyczaj to instytucje publiczne są zobligowane do tego, aby wykonawcę usług wybierać właśnie w taki sposób. Przetargi niejako rządzą się swoimi prawami i wie to każdy, kto chociażby zaczął przeglądać oferty z tym związane. Stąd też na rynku pojawiła się nowa usługa dedykowana przedsiębiorstwom, a mianowicie różnego rodzaju gwarancje ubezpieczeniowe dotyczące przetargów, z których mogą korzystać firmy informatyczne, budowlane oraz wszystkie inne, które chcą do takich zamówień publicznych startować. Gwarancja, najogólniej rzecz biorąc może zastąpić gotówkę, jaką czasem trzeba wpłacić, aby w danym przetargu w ogóle wziąć udział, w przypadku, kiedy taki jest wymóg zamawiającego. Ale może ona przyjąć także jeszcze inną formą.

 

Gwarancje związane z realizowaniem kontraktów

 

Zarówno firmy informatyczne, jak i inne przedsiębiorstwa, które często decydują się na wzięcie udziału w przetargu nie chcą „zamrażać” swoich własnych pieniędzy jako zabezpieczenia dla zamawiającego. Często jednak zdarza się, że instytucje w taki właśnie sposób zabezpieczają swoje interesy wymagając wniesienia pewnej kwoty właśnie w celu zabezpieczenia. Wówczas zastosowanie znajduje gwarancja należytego wykonania umowy.

Jest ona udzielana zamawiającemu na wypadek, gdyby wykonawca nie wykonał zlecenia lub też wykonał go, ale w sposób nieodpowiedni. W takim przypadku wpłacona kwota zostaje przez zamawiającego zatrzymana. Jeśli jednak wykonawca wykona zlecenie w odpowiedni sposób- może uzyskać jej zwrot. Właśnie takich gwarancji udzielają niektóre firmy, które są skłonne wpłacić własne środki w imieniu wykonawcy, aby ten nie musiał inwestować własnych środków. W wielu przypadkach jest to bardzo wygodne rozwiązanie, z którego korzysta wiele firm.

http://gwarancjeprzetargowe.pl/rodzaje-gwarancji.html